ARBETSMARKNAD & ARBETSLIV

Var finns jobbet? Inom vilka regioner och vilka områden? Vi går igenom hur
arbetslivet har förändrats sista året, vilka faktorer som styr var och hur jobben
flyttas. Globalisering, facken och bemanningsbranschen, är det något jag måste
bry mig om?

 

<<< TILLBAKA