SAMTAL & COACHING

Jag håller i utbildningar, föreläsningar och workshops i samtalsmetodik. Exempel på utbildningar kan vara:

1. Svåra samtal
Hur säger jag det jag vill eller behöver säga utan att såra andra? Hur är jag tydlig utan att köra över andra? Hur kan människor i kris reagera och hur kan jag förhålla mig professionellt i de stunderna?

 

2. Professionella samtal
Vad skiljer ett privat samtal från ett professionellt? Vilka metoder kan vara hjälpbara i ett professionellt samtal.
Vi går igenom aktivt lyssnade, öppna frågor, empowerment, omformuleringar och andra samtalsmetoder.

 

3. Konflikthantering & medling
Konflikters ABC, konflikttrappan, medlingsteknik, konfliktteori och samtalsmetodik.

 

4. Non-violent Communication
Giraffspråket! En samtalsmetod utarbetad av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg där både sak-frågan, beteendet och känslan bakom sakfrågan får utrymme att komma till tals!