INTERVJUTEKNIK

Hur gör jag bästa möjliga intryck på en intervju? Vilka frågor kan jag förvänta
mig och hur ska jag svara? Hur mycket ska jag själv fråga? En intervju är lika
mycket till för dig som för de som ska anställa dig: Det är ett tillfälle för båda
parter att känna varandra på pulsen och ställa frågor. Vi går igenom hur du gör
det så smidigt som möjligt.

 

<<< TILLBAKA