KOMPETENSINVENTERING

Ofta kan vi mycket mer än vi tror och har så mycket ”tyst” erfarenhet som
bara väntar på att komma fram. Hur ska någon annan kunna veta vad du kan
om du inte berättar det! Att göra en kompetensinventering gör att dina
erfarenheter och kunskaper kommer på pränt och gör att du kan visa upp det
du faktiskt kan!


<<< TILLBAKA