SVERIGES UTBILDNINGSSYTEM

Vill du läsa vidare men vet inte vad och vart du ska börja leta? Hur funkar det
nu med KomVux, eller vad var nu det där KY eller heter det Yrkeshögskola nu?
Och den där distanskursen på universitetet – hur söker jag den? Kan jag få
studiebidrag?

De sista tio åren har det skett, och sker fortfarande, en utveckling som går i
rasande fart inom utbildningssystemet. Olika utbildningsnivåer och olika utbild-
ningsaktörer gör att det kan kännas oöverstigligt mycket att hålla ordning på.
Lugn – jag tar det från början och förklarar det du vill veta!

 

<<< TILLBAKA